Voor vrijheid in beweging

behandeling paarden

Behandelingen voor honden

behandeling paarden

indicaties voor een scan of behandeling

Er zijn vele subtiele manieren waarmee een hond ons vertelt dat hij zich niet goed voelt. Lichamelijke ongemakken kunnen zich uiten op vele manieren. Gedragsproblemen, ziektes en problemen met fokken bijvoorbeeld. Komen onderstaande indicaties u bekend voor dan is het zinvol om uw hond te laten nakijken.

Enkele indicaties zijn o.a.:

 • sloom, snel vermoeid
 • geen glanzende vacht
 • onregelmatig of kreupel/lam lopen
 • problemen met zitten en weer goed op staan
 • problemen met liggen en weer goed op staan
 • scheef lopen en soms één van de poten ontzien met lopen
 • knieproblemen
 • stijf en stram lopen, moeite met op gang komen
 • kortademigheid, soms in combinatie met slechte conditie
 • moeite hebben met draaien en buigen
 • slecht gehumeurd zijn en wil liever niet worden gestoord door andere honden of mensen
 • incontinentie (soms ook alleen ’s nachts zichtbaar tijdens het slapen)
 • scheve staart en/of erg veel spanning in de staart
 • moeilijkheden bij het poetsen, vooral op bepaalde plekken
 • problemen met opzadelen en aansingelen
 • stijf zijn in de eerste 20 minuten van het rijden
 • moeilijk laten sluiten, aan de teugel willen
 • moeite met aangalopperen, verkeerd aanspringen
 • veel struikelen
 • vluchten, steigeren, bokken of staken
 • moeite hebben met dressuuroefeningen, kleine voltes
 • onzuiver in bewegen zonder duidelijke indicatie
 • sloom, snel vermoeid, veel zwiepen met de staart
 • slaan met het hoofd
 • springen zonder ruggebruik
 • hypernerveus gedrag
 • kantelen van het hoofd, bit vastpakken, tong over bit
 • niet willen stilstaan met afstijgen
 • geen voeten geven bij de hoefsmid
 • ‘kopschuw’ zijn
 • geen contact willen maken, timide gedrag, zuur gedrag
 • staart gespannen tegen de kont aanhouden of scheef
 • regelmatig terugkerende koliek
 • kijken en slaan naar de buik
 • geen mestballen maar zachte mest
 • overmatig zweten
 • slechte conditie
 • moeilijk plassen
 • regelmatig mok
 • moeite met verharen, geen glanzende vacht
 • stalbenen, luchtwegproblemen, kribbijten
 • spierbevangenheid, snelle verzuring van de spieren

NES scan voor honden

De NES scan begint met het scannen van de energievelden van de hond door middel van een in de hand gehouden scanner.  De data wordt vervolgens ingelezen in het bijbehorende programma op mijn laptop. Terwijl u meekijkt leg ik de verschillende resultaten aan u uit en wanneer er problemen
zijn geconstateerd, bespreek ik de verschillende behandelopties met u. Honden accepteren de NES scan zonder problemen en de scan zelf duurt +/- 5 minuten. De uitleg en mijn advies gemiddeld 30 minuten.

Voor een optimaal resultaat dient uw hond:

 • schoon te zijn
 • droog te zijn (dus niet nat van de regen of zweet)
 • tot 3 uur vóór de scan niet al te actief te zijn geweest

Na de scan

Na de scan adviseer ik u over de beste behandeling voor eventuele problemen die de NES scan geconstateerd heeft. Uw hond hoeft na de scan geen rust te nemen maar soms vereist een bepaalde behandelmethode wel een rustperiode. De verschillende behandelmethodes en de daarbij horende rustperiodes staan apart omschreven op deze website.

Hoe vaak?

Hoe vaak een scan nodig is is afhankelijk van eventuele optredende klachten. Het is zeker zinvol om na afloop van een behandelingstraject een nieuwe scan te doen om te zien of uw hond volledig herstelt is.

Een preventieve scan

Wilt u volledig op de hoogte blijven van de gezondheid van uw hond en eventuele klachten vóór blijven, dan biedt een jaarlijkse scan een goede oplossing.

meer over NES scan
De NES scan begint met het scannen van de energievelden van de hond door middel van een in de hand gehouden scanner.  De data wordt vervolgens ingelezen in het bijbehorende programma op mijn laptop. Terwijl u meekijkt leg ik de verschillende resultaten aan u uit en wanneer er problemen zijn geconstateerd, bespreek ik de verschillende behandelopties met u.

De behandeling begint met een volledig onderzoek van uw hond. Wanneer er in het onderzoek problemen worden gevonden, wordt de hond behandeld. Dit duurt ongeveer 45 minuten tot 1 uur. Om de blokkades in het lichaam te verhelpen, gebruik ik uitsluitend de handen (manuele technieken). Honden accepteren de technieken over het algemeen zonder problemen. Daarom is verdoven of sederen overbodig.

Voor een optimaal resultaat dient uw hond:

 • schoon te zijn
 • droog te zijn (dus niet nat van de regen of zweet)
 • tot 3 uur vóór de scan niet al te actief te zijn geweest

Na de behandeling

Omdat een osteopatische behandeling een behoorlijke impact heeft op uw hond adviseer ik om na de behandeling uw hond minimaal één dag rust te geven. Zo krijgt uw hond optimaal de kans om te reageren op de behandeling en een nieuw evenwicht in zijn lichaam te vinden.

Hoe vaak?

Hoeveel behandelingen uw hond nodig heeft hangt af van meerdere factoren, zoals de ernst van de blokkades, hoe lang deze al bestaan e.d. Gemiddeld zijn 2-3 behandelingen nodig. Een tweede behandeling wordt over het algemeen 4-6 weken na de eerste behandeling gegeven.

Preventief behandelen

De indicaties voor een osteopatische behandeling zijn legio. Een osteopatisch consult kan ook preventief nuttig zijn. 
Als blokkades langere tijd in het lichaam aanwezig zijn gaan ze klachten geven. Om dit te voorkomen kun je er voor kiezen 1-2 keer per jaar een preventief consult te laten plaatsvinden.

Acupunctuur als behandeling

De behandeling begint met een onderzoek van het hele paard. Ik adviseer dit via een NES Scan te doen omdat hiermee een compleet beeld weergegeven wordt van de klachten die uw paard heeft en waar eventuele problemen precies zitten. Wanneer er in het onderzoek problemen worden gevonden, wordt het paard behandeld. Dit duurt ongeveer 45 minuten tot 1 uur. Ik gebruik uitsluitend naalden geschikt voor paarden en paarden accepteren de prikken over het algemeen zonder problemen. Daarom is verdoven of sederen overbodig.

Voor een optimaal resultaat dient uw paard:

• schoon te zijn
• droog te zijn (dus niet nat van de regen of het zweet)
• tot 2 uur vóór de behandeling niet gewerkt te hebben
• na de behandeling 1 week rust te krijgen

Na de behandeling

Omdat acupunctuur als behandeling een behoorlijke impact heeft op een paard adviseer ik om na de behandeling het paard 1 week rust te geven. Zo krijgt het paard optimaal de kans om te reageren op de behandeling en een nieuw evenwicht in zijn lichaam te vinden. Het paard mag wel in de wei, paddock of aan de hand gestapt worden. Na een week rust mag het paard weer rustig opgepakt worden in het werk.

Hoe vaak?

Hoeveel behandelingen een paard nodig heeft, hangt af van meerdere factoren, zoals de ernst van de blokkades, hoe lang deze al bestaan e.d. Gemiddeld zijn 2-3 behandelingen nodig. Een tweede behandeling wordt over het algemeen 4-6 weken na de eerste behandeling gegeven.

Preventief behandelen

De indicaties voor acupunctuur als behandeling zijn legio.  Als blokkades langere tijd in het lichaam aanwezig zijn gaan ze klachten geven. Om dit te voorkomen kun je er voor kiezen 1-2 keer per jaar een preventieve NES scan te laten plaatsvinden. Aan de hand daarvan kan gekeken worden of het paard baat heeft bij een behandeling.

meer over acupunctuur

Dry Needling als behandeling

meer over dry needling

De behandeling begint met een onderzoek van het hele paard. Ik adviseer dit via een NES Scan te doen omdat hiermee een compleet beeld weergegeven wordt van de klachten die uw paard heeft en waar eventuele problemen precies zitten. Wanneer er in het onderzoek problemen worden gevonden, wordt het paard behandeld. Dit duurt ongeveer 10-15 minuten. Ik gebruik uitsluitend naalden geschikt voor paarden en paarden accepteren de prikken over het algemeen zonder problemen maar op het moment dat ik de zenuw raak die de spier op slot zet kan het paard kort reageren. Over het algemeen is verdoven of sederen overbodig.

Voor een optimaal resultaat dient uw paard:

• schoon te zijn
• droog te zijn (dus niet nat van de regen of het zweet)
• tot 2 uur vóór de behandeling niet gewerkt te hebben
• na de behandeling 3 dagen rust te krijgen

Na de behandeling

Omdat dry needling als behandeling een behoorlijke impact heeft op een paard adviseer ik om na de behandeling het paard 3 dagen  rust te geven. Zo krijgt het paard optimaal de kans om te reageren op de behandeling en een nieuw evenwicht in zijn lichaam te vinden. Het paard mag wel in de wei, paddock of aan de hand gestapt worden. Na deze rustperiode mag het paard weer rustig opgepakt worden in het werk.

Hoe vaak?

Hoeveel behandelingen een paard nodig heeft, hangt af van meerdere factoren, zoals de ernst van de blokkades, hoe lang deze al bestaan e.d. Gemiddeld zijn 3-4 behandelingen nodig. Een tweede behandeling wordt over het algemeen 2-4 weken na de eerste behandeling gegeven.

Preventief behandelen

De indicaties voor dry needling als behandeling zijn legio.  Als blokkades langere tijd in het lichaam aanwezig zijn gaan ze klachten geven. Om dit te voorkomen kun je er voor kiezen 1-2 keer per jaar een preventieve NES scan te laten plaatsvinden. Aan de hand daarvan kan gekeken worden of het paard baat heeft bij een behandeling.

Kruiden-geneeskunde als ondersteuning

Naast een osteopatische/chiropractische behandeling kan het zijn dat er na de behandeling en/of uit de NES scan is gebleken dat uw hond ondersteuning nodig heeft van natuurgeneeskundige middelen. Dit zijn kruiden, vitaminen/mineralen, homeopatische middelen of middelen die vanuit de NES worden geadviseerd. Deze middelen worden zorgvuldig uitgetest met de biotensor. Op deze manier meet ik het best passende middel voor uw dier uit en de juiste dosering.

meer kruidengeneeskunde
Naast een osteopatische/chiropractische behandeling kan het zijn dat er na de behandeling en/of uit de NES scan is gebleken dat uw paard ondersteuning nodig heeft van natuurgeneeskundige middelen. Dit zijn kruiden, vitaminen/mineralen, homeopatische middelen of middelen die vanuit de NES worden geadviseerd.

tarieven voor behandeling

Alle behandelingen van honden gebeuren uitsluitend op mijn praktijk. Mijn praktijkruimte bevindt zich in het Kulturhus de Wanne. De ingang zit aan de zijkant van het gebouw.


Adres:

Kulturhus de Wanne, Mariaplein 6b 7156 MG  Beltrum.

Osteopatische/chiropractische behandeling

 • Osteopatische/chiropractische behandeling (45 min) € 90


NES Scan

 • Voorafgaand aan een osteopatische behandeling € 25

Natuurgeneeskundig consult

 • Natuurgeneeskundig consult, NES scan en uittesten middelen € 60


Betalingen via factuur = + € 5 ADMINISTRATIE
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW

Het totaaltarief voor een behandeling is afhankelijk van het soort behandeling dat plaatsvindt plus de locatie waar de behandeling plaatsvindt dat betrekking heeft op de voorrijkosten. De voorrijkosten zijn gebaseerd op een zone-indeling.

Meer weten…

veterinaire natuur-geneeskunde


Veterinaire natuurgeneeskunde is een holistische benadering van diergeneeskunde die zich richt op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van dieren op een natuurlijke manier. In tegenstelling tot de conventionele diergeneeskunde, die vaak gebruik maakt van medicijnen en chirurgie om ziekten te behandelen, richt de veterinaire natuurgeneeskunde zich op het versterken van het natuurlijke vermogen van het dier om zichzelf te genezen.
Meer info